Jaarverslag 2011

 
Print

> Zutphen


In 2011 leverde een inwoner van Zutphen 407 kilo afval in. Daarvan bestond 187 kilo uit restafval (inclusief grof vuil) en 220 kilo uit gescheiden inzameling. Het restafval maakte daarmee 46 procent van het totaal uit en de gescheiden inzameling 54 procent.

Hoeveelheid afval

Met 407 kilo was de totale hoeveelheid afval in 2011 iets kleiner dan het jaar ervoor, namelijk 1 procent. Vooral de hoeveelheid gescheiden ingezameld afval nam af. Het restafval nam minder af. Hiermee zet de dalende lijn van de afgelopen jaren door. Tien jaar geleden leverde iedere Zutphenaar nog 523 kilo in. 

Zutphen in 2011. De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner afgezet tegen het landelijk gemiddelde (). Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Gescheiden afval

Met een scheidingspercentage van 54 procent haalt Zutphen nog niet de nationale doelstelling voor 2015: 65 procent. De afgelopen tien jaar steeg het scheidingspercentage in Zutphen ongeveer 10 procentpunten. De afgelopen periode is echter een kleine daling opgetreden. Nieuw beleid moet de afvalscheiding extra gaan stimuleren. Met 14,5 kilo gescheiden kunststof verpakkingen behoren de Zutphenaren tot de koplopers in Nederland. 

Ontwikkeling scheidingspercentage. Het deel van het afval dat de inwoners van Lochem scheiden. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.

Restafval

De hoeveelheid restafval inclusief grof vuil daalde in 2011 iets naar 187 kilo. De afgelopen jaren heeft een grote afname plaatsgevonden. In 2004, vóór de invoering van diftar, werd nog 257 kilo restafval per inwoner aangeboden. Omdat het restafval exclusief grof vuil (162 kilo) nog voor ruim 89 procent bestaat uit materiaal dat hergebruikt kan worden als het gescheiden aangeboden zou zijn, is er nog veel ruimte voor verbetering, waardoor het beleidsdoel van 150 kilo in 2015 binnen bereik kan komen. 

162 kilo restafval per inwoner. Gemiddelde samenstelling van het restafval van een inwoner van Zutphen in 2011.
 

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon