Jaarverslag 2011

 
Print

> Epe

 

Een inwoner van Epe leverde in 2011 609 kilo afval in. Daarvan bestond 250 kilo uit restafval (inclusief grof vuil) en 359 kilo uit gescheiden inzameling. Dat levert een verdeling op van 41 procent restafval en 59 procent gescheiden inzameling.

Beleidsontwikkeling

Circulus droeg in 2011 bij aan een voorstel voor verbetering van de inzamelstructuur. Voorgetseld wordt de huidige kunststof-inzamelzak door een minicontainer te vervangen en over te gaan van de tweewekelijkse naar een driewekelijkse cyclus van inzamelen. Daardoor zal het restafval naar verwachting met 18 procent afnemen. Het plan wordt in 2012 verder uitgewerkt. 

Hoeveelheid afval

De totale hoeveelheid afval steeg in 2011 iets, namelijk 1 procent ten opzichte van 2010. De inwoners van Epe leveren relatief veel afval aan. De afgelopen jaren lag de totale hoeveelheid afval iets boven de 600 kilo. Vooral de omvang van het restafval en gft liggen boven het gemiddelde in vergelijking met andere gemeenten. 

De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (). Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 

Gescheiden afval

Met een scheidingspercentage van 59 procent nadert Epe de nationale doelstelling voor 2015: 65 procent. De lichte stijging die ook in 2011 doorzette, is toe te schrijven aan de hoeveelheid gft en de start met kunststofscheiding in 2009. Daarnaast is het toch al grote volume aan snoeihout in 2011 toegenomen. Epe ontwikkelt nieuw afvalbeleid om de afvalscheiding verder te stimuleren.

Ontwikkeling scheidingspercentage. Het deel van het afval dat inwoners van Epe scheiden. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.

Restafval

De hoeveelheid restafval inclusief grofvuil nam in 2011 met bijna 1 procent af tot 250 kilo. De afgelopen tien jaar laat een kleine daling zien van de hoeveelheid restafval die in Epe ontstaat. In het collegeakkoord van de gemeente is een reductie van 40 procent restafval opgenomen per 2014, wat overeenkomt met 150 kilo restafval per inwoner. Omdat het restafval exclusief grof vuil (243 kilo) nog voor ruim 86 procent bestaat uit materiaal dat hergebruikt kan worden als het gescheiden aangeboden zou zijn, is dat doel zeker haalbaar.   

243 kilo restafval per inwoner. Gemiddelde samenstelling van het restafval van een inwoner van Epe in 2011.

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon