Jaarverslag 2011

 
Print

> Doesburg

 

In Doesburg werd in 2011 per inwoner 483 kilo afval ingeleverd. Daarvan bestond 222 kilo uit restafval (inclusief grof vuil) en 261 kilo uit gescheiden inzameling. Dat levert een verdeling op van 46 procent restafval en 54 procent gescheiden inzameling.

Beleidsontwikkeling

In 2011 is voor de gemeente Doesburg een afvalplan gemaakt, dat begin 2012 is goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarbij zijn ook evaluatiemomenten vastgesteld. De huishoudens, behalve die in de binnenstad, krijgen in plaats van de huidige duobak een aparte groene en grijze container. Daarnaast krijgen de Doesburgers die dat willen een aparte container voor kunststof verpakkingen. De containers worden vanaf 2013 in een driewekelijkse cyclus geleegd.

Hoeveelheid afval

De totale hoeveelheid afval was met 483 kilo in 2011 flink kleiner dan in het jaar ervoor, namelijk 5 procent. Voor het eerst in de afgelopen tien jaar is daarmee de grens van 500 kilo naar beneden overschreden. Tien jaar geleden werd nog zo’n 650 kilo per inwoner aan afval ingezameld. Vooral de hoeveelheid gescheiden afval daalde in die periode.

Doesburg in 2011. De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner afgezet tegen het landelijk gemiddelde (). Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Gescheiden afval

Met een scheidingspercentage van 54 procent komt Doesburg nog niet aan de nationale doelstelling voor 2015: 65 procent. Het lage scheidingspercentage komt vooral door de afwezigheid van buitengebied en grote tuinen in de gemeente. Met een nieuw afvalbeleid wil de gemeente die trend omdraaien. De hoeveelheid ingezameld kunststof nam toe met 23 procent, tot 11,8 kilo. 

Het deel van het afval dat inwoners van Doesburg scheiden. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.

 

Restafval

De hoeveelheid restafval inclusief grof vuil daalde in 2011 naar 222 kilo. Vooral het grof vuil nam af, namelijk met 5 procent tot 57 kilo. Omdat dat restafval exclusief het grof vuil (165 kilo) nog voor 89 procent bestaat uit materiaal dat hergebruikt kan worden als het gescheiden aangeboden zou zijn, is het beleidsdoel van 150 kilo restafval in 2015 haalbaar.

165 kilo restafval per inwoner. Gemiddelde samenstelling van het restafval van een inwoner van Doesburg in 2011.

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon