Jaarverslag 2011

 
Print

> Deventer

 

In 2011 leverde een inwoner van Deventer 504 kilo afval in. Daarvan was 235 kilo restafval (inclusief grof vuil) en 269 kilo werd gescheiden ingezameld. Het restafval maakte daarmee 47 procent van het totaal uit en de gescheiden inzameling 53 procent.

Beleidsontwikkeling

De gemeenteraad van Deventer nam in december 2011 het principebesluit om met ingang van 1 januari 2013 het diftarsysteem volledig in te voeren. Een definitief besluit zal naar verwachting medio 2012 volgen.

Hoeveelheid afval

In 2011 was de totale hoeveelheid afval 1 procent groter dan het jaar ervoor. Deze kleine toename is toe te schrijven aan de hoeveelheid gescheiden ingezamelde afvalstromen zoals gft, kunststoffen en e-goed. De hoeveelheid afval die een inwoner gemiddeld per jaar aanlevert, schommelde de afgelopen zeven jaar rond de 500 kilo. 

Deventer 2011. De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (). Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Gescheiden afval

Het scheidingspercentage bleef in 2011 stabiel op 53 procent, na een stijging in de laatste tien jaar. Door het nieuwe afvalbeleid zal het scheidingspercentage de nationale doelstelling van 65 procent in 2015 verder naderen. De hoeveelheid ingezameld kunststof nam in 2011 met 11 procent toe. Dat is mede te danken aan een succesvolle proef met containers, die naar het hele buitengebied wordt uitgebreid. 

Ontwikkeling scheidingspercentage. Het deel van het afval dat inwoners van Deventer scheiden. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.


Restafval

De hoeveelheid restafval inclusief grof vuil was met 235 kilo in 2011 een kilo minder dan in 2010. Om het beleidsdoel van 150 kilo in 2014 te halen is nieuw gemeentelijk afvalbeleid ontwikkeld. Het restafval exclusief grof vuil (204 kilo) bestaat nog voor ruim 85 procent uit materiaal dat hergebruikt kan worden als het gescheiden aangeboden zou zijn. Daardoor kan de huidige hoeveelheid restafval de komende jaren verminderden. 

204 kilo restafval per inwoner. Gemiddelde samenstelling van het restafval van een inwoner van Deventer in 2011.

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon