Jaarverslag 2011

 
Print

> Brummen

 

Een inwoner in Brummen leverde in 2011 409 kilo afval in. Daarvan bestond 172 kilo uit restafval (inclusief grof vuil) en 237 kilo uit gescheiden inzameling. Dat levert een verdeling op van 42 procent restafval en 58 procent gescheiden inzameling.

Beleidsontwikkeling

In 2011 kregen de ondergrondse containers voor de inzameling van blik een andere functie: voor kunststof of papier. Een aantal ondergrondse papiercontainers zijn weggehaald, omdat er weinig gebruik van werd gemaakt. Voor de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal zijn de bovengrondse, oranje bollen vervangen door de ondergrondse voorzieningen.

Hoeveelheid afval

De totale hoeveelheid afval nam in 2011 iets af naar 409 kilo. Dat is het laagste niveau in de afgelopen tien jaar. In 2002 zamelde Berkel Milieu nog 450 kilo per inwoner in. Opvallend is dat de totale hoeveelheid afval ruim onder het landelijk gemiddelde zit.  

Brummen 2011. De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner afgezet tegen het landelijk gemiddelde (). Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Gescheiden afval

Het scheidingspercentage in de gemeente Brummen daalde in 2011 met 1 procent naar 58 procent. Daarmee raakt Brummen verder verwijderd van de nationale doelstelling van 65 procent in 2015. Vooral de hoeveelheid die werd aangeboden op de milieustraat liep verder terug. De hoeveelheid ingezameld kunststof was in 2011, net als in 2010, groot: ruim 10 kilo per inwoner.  

Ontwikkeling scheidingspercentage. Het deel van het afval dat inwoners van Brummen scheiden. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.

Restafval

De hoeveelheid restafval inclusief grof vuil nam in 2011 met 2 procent toe tot 172 kilo. Dat is ver onder het landelijk gemiddelde en dicht bij het beleidsdoel van 150 kilo per inwoner in 2015. Dat doel blijft daardoor goed haalbaar. Zeker omdat het restafval exclusief grof vuil (159 kilo) nog voor 86 procent bestaat uit materiaal dat hergebruikt kan worden als het gescheiden aangeboden zou zijn. 

Ontwikkeling scheidingspercentage. Het deel van het afval dat inwoners van Brummen scheiden. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon