Jaarverslag 2011

 
Print

> Bronckhorst

 

In 2011 leverde een inwoner van Bronckhorst 517 kilo afval in. Daarvan bestond 200 kilo uit restafval (inclusief grof vuil) en 317 kilo uit gescheiden inzameling. Het restafval maakte daarmee 39 procent van het totaal uit en de gescheiden inzameling 61 procent.

Beleidsontwikkeling

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in 2012 besloten dat het huidige volumesysteem, waarbij inwoners betalen voor de grootte van de containers, plaats moet maken voor een systeem waarmee inwoners gaan betalen voor het aantal keren dat zij een container aan de weg zetten. Sinds juni 2011 beschikt een deel van de bewoners van het buitengebied van Bronckhorst bij wijze van proef over een vierde container voor kunststoffen.

Hoeveelheid afval

De totale hoeveelheid afval was in 2011 5 procent groter dan het jaar ervoor. De toename komt vooral door de grotere hoeveelheden gescheiden ingezamelde afvalstromen zoals gft, glas en e-goed. 

Bronckhorst 2011. De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (). Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 

Gescheiden afval

Met een scheidingspercentage van 61 procent nadert Bronckhorst de nationale doelstelling voor 2015: 65 procent. Het scheidingspercentage ligt al een aantal jaren hoog, en nam ook in 2011 weer toe, met 1 procent. Dat was vooral te danken aan de start met kunststofscheiding in 2009 en een betere scheiding van gft en glas.

Ontwikkeling scheidingspercentage. Het deel van het afval dat inwoners van Bronckhorst scheiden. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.

Restafval

De hoeveelheid restafval inclusief grof vuil nam in 2011 met bijna 3 procent toe tot 200 kilo. De dalende lijn van de afgelopen vijf jaar wordt daarmee doorbroken. Het beleidsdoel van 150 kilo in 2015 is, naar verwachting, door het nieuwe beleid voor afval haalbaar. De afname met een kwart komt bijvoorbeeld binnen bereik, omdat het restafval exclusief grof vuil (197 kilo) nog voor ruim 87 procent bestaat uit materiaal dat hergebruikt kan worden als het gescheiden aangeboden zou zijn.

197 kilo restafval per inwoner. Gemiddelde samenstelling van het restafval van een inwoner van Bronckhorst in 2011.
 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon