Jaarverslag 2011

 
Print

> Apeldoorn

 

Een inwoner in Apeldoorn leverde in 2011 466 kilo afval in. Daarvan bestond 181 kilo uit restafval (inclusief grof vuil) en 285 kilo uit gescheiden inzameling. Dat levert een verdeling op van 39 procent restafval en 61 procent gescheiden ingezamelde stromen.

Beleidsontwikkeling

Voor kunststof zoekt de gemeente naar verdere optimalisatie en worden proeven met ‘oranje’ containers voorbereid. Inzet is om nog meer kunststof uit het restafval te halen.

Hoeveelheid afval

De totale hoeveelheid afval was in 2011 bijna 1 procent groter dan het jaar ervoor. De toename is toe te schrijven aan de hoeveelheid gescheiden ingezamelde afvalstromen zoals gft, hout en e-goed. Het restafval nam in omvang namelijk af. De hoeveelheid afval die een inwoner gemiddeld per jaar aanlevert, schommelt sinds de invoering van diftar rond de 460 kilo. Daarvoor lag het gemiddeld 80 kilo hoger. 

Apeldoorn 2011. De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (). Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Gescheiden afval

Met een scheidingspercentage van 61 procent nadert Apeldoorn de nationale doelstelling voor 2015: 65 procent. De spectaculaire stijging van het scheidingspercentage in de afgelopen jaren is mede te danken aan de invoering van het nultarief voor gft in 2009 en de start met kunststofscheiding in 2009. Het lukt de inwoners van Apeldoorn steeds beter om waardevolle stromen te behouden. 

Ontwikkeling scheidingspercentage. Het deel van het afval dat inwoners van Apeldoorn scheiden. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.
 

Restafval

De hoeveelheid restafval inclusief grof vuil nam in 2011 met 4 procent af tot 181 kilo. Voor het vijfde opeenvolgende jaar zien we hiervan een daling. Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet, wordt het beleidsdoel van 150 kilo in 2015 gehaald. Het restafval exclusief grof vuil (162 kilo) bestaat nog voor ruim 87 procent uit materiaal dat hergebruikt kan worden als het gescheiden aangeboden zou zijn. 

162 kilo restafval per inwoner. Gemiddelde samenstelling van het restafval exclusief grof vuil van een inwoner van Apeldoorn in 2011.

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon