Jaarverslag 2011

 
Print

> Kerngegevens

Kerncijfers Circulus 2010 2011  
Verzorgingsgebied 3 3 gemeenten
Aantal bediende aansluitingen 121.146 122.105  
Aantal bediende inwoners 287.112 287.873  
Ingezameld huishoudelijk afval 140.971 142.632 x 1000 kilogram
Ingezameld huishoudelijk afval 491 496 kilogram/inwoner
Gescheiden ingezameld 56,8 58,1 %
Aantal medewerkers 166 169  
Gemiddeld ziekteverzuim 3,73 6,06 %
Netto-omzet 26,6 27,5 x miljoen euro
Bedrijfsresultaat 1,7 2,4 x miljoen euro
Balanstotaal 19,9 18,8 x miljoen euro
Omvang wagenpark 85 83 aantal voertuigen
In onderhoud 328 335 aantal voertuigen

 
 

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon