Jaarverslag 2011

 
Print

> Personalia

Raad van Commissarissen

De heer drs. H.J. Kloeze, voorzitter

Tevens: voorzitter Raad van Commissarissen Berkel Milieu NV, tot 1 juni 2011 voorzitter adviescommissie toekenning “De gulden adelaar”, voorzitter stichting Retour, commissaris Luchthaven Teuge.

 

De heer drs. C. de Graaf, vicevoorzitter en lid van de remuneratiecommissie

Tevens: lid Raad van Commissarissen Berkel Milieu NV, directeur KGM Consult bv, lid RvC Dar N.V.

 

Mevrouw L.M. de Kock, commissaris op voordracht van de Ondernemingsraad, secretaris en lid van de remuneratiecommissie

Tevens: lid Raad van Commissarissen Berkel Milieu NV, directeur van mkb-bedrijf op gebied van orthopedie; coach HR-managers en vakinhoudelijke HR-advisering, begeleiding ondernemingsraden; bestuurslid pensioenfonds Schoenmakerij.

 

De heer J.W.E. Gutteling, lid van de auditcommissie

Tevens: lid Raad van Commissarissen Berkel Milieu NV, directeur/grootaandeelhouder van een advies- en projectontwikkelingsbureau, projectleider Wonen boven Winkels Apeldoorn/ Woningstichting Ons Huis, algemeen bestuurslid van de Stichting Drugsbeleid / Dutch Drugspolicy Foundation, bestuurslid van Woonvereniging Jan Steen te Apeldoorn, voorzitter Humanitas afdeling Apeldoorn, algemeen bestuurslid Waterschap Veluwe, bestuurslid van internet-communityplatform www.ApeldoornDirect.nl.

 

De heer T.M. Tangelder, lid van de auditcommissie

Tevens: lid Raad van Commissarissen Berkel Milieu NV, lid Raad van Commissarissen Bolk Transportbedrijf B.V., lid bestuur Stichting de Groene Brug te Almelo.

 

De heer drs. H.L.M. Willemsen, lid van de auditcommissie

Tevens: lid Raad van Commissarissen Circulus BV, commissaris-lid Raad van advies van Meiland Azewijn, Kiwitz-Groep Ulft en Ecotrans Vorden, directeur/grootaandeelhouder van een bedrijfseconomisch adviesbureau, directeur/grootaandeelhouder van participatiemaatschappij Select Investment en bestuurder van vastgoedfonds SRE C.V.

 

Directie

De heer H.G. Knip
Directeur Berkel Milieu N.V.

 

Managementteam

Dhr. H.G. Knip, directeur

Mw. M.D. Jansen, manager P&O

Dhr. V.J.M. Osterhaus, manager Finance Circulus

Dhr. A. Tragter, manager Finance Berkel Milieu

Dhr. H. Vervoorn, manager Operations

Dhr. G.H. Weernink, manager Services

Dhr. M. Westerhoff, manager Strategie en Ontwikkeling

 

Ondernemingsraad

Mw. A.M.D. Bolhuis, voorzitter

Dhr. H. Docter

Dhr. A. van Gerrevink (vanaf november 2011)

Dhr. R. Nolsen

Dhr. R.J. Nuijten (tot november 2011)

Dhr. R.L. Streppel, vicevoorzitter

Dhr. H.W. Tibben

Dhr. R. Wassink

Dhr. W. van Weteringen, (ambtelijk) secretaris 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon