Jaarverslag 2011

 
Print

> Milieu & transport

Bij de uitvoering van onze activiteiten willen we het milieu zo gering mogelijk belasten. Voor het inzamelen, sorteren en voorbewerken van afval is echter energie nodig. Voor het transport verbruiken we diesel, benzine, elektriciteit en/of aardgas. Aardgas en elektriciteit gebruiken we vooral voor de activiteiten in kantoren en de op- en overslag. Het streven is het energieverbruik terug te dringen en bij transportbrandstoffen de duurzame variant toe te passen. De vermindering van het verbruik van gas en elektriciteit is in 2011 goed gelukt. Het verbruik van transportbrandstoffen is in 2011 gelijk gebleven.

Milieu-indicator eenheid 2010 2011
Waterverbruik m3 389 461
Elektriciteit KWh 145.204 128.173
Gasverbruik m3 19.117 13.140
Transportbrandstoffen l 257.273 257.445

 

De CO2-emissies in 2011. Klik op de grafiek voor een vergroting.

De CO2-emissies die in 2011 zijn voorkomen doordat vijf afvalstromen gescheiden werden ingezameld en gerecycled in plaats van verbrand (lichtgroen), tegenover de CO2-emissies die Berkel Milieu als totaal in 2011 heeft veroorzaakt (donkergroen).

Wagenparkbeheer

De afdeling Wagenparkbeheer van Circulus beheert alle voertuigen van Berkel Milieu. Het gaat daarbij om de inkoop en verkoop van het materieel en om het onderhoud ervan. Voor het onderhoud is een eigen werkplaats in Apeldoorn. 

De snelle ontwikkelingen in gescheiden inzameling vragen om een flexibele inzet en geschiktheid van materieel. Veranderingen, zoals de beperking van zwaar materieel in met name stedelijke gebieden, heeft gevolgen voor de logistiek en de voertuigen. Van het wagenpark wordt daarom een steeds flexibelere inzet gevraagd, waardoor investeringen in maatwerkmaterieel niet altijd mogelijk zijn. Wel zetten we bij vervangingsinvesteringen in op de hoogst mogelijke milieunorm van het voertuig. Het wagenpark laat dan ook een gewenste verschuiving naar hogere milieunormen zien. 

Omvang wagenpark 2010 2011
Zware vrachtwagens 11 10
Lichte vracht-bedrijfswagens en personenwagens 4 4
Totaal 15 14

 

Milieunorm wagenpark 2010 2011
Euro2 10% 0%
Euro3 5% 7%
Euro 3 + roetfilter 13% 14%
Euro 4 4% 0%
Euro 5 16% 21%
EEV 14% 29%
CNG 4% 14%
Overig 34% 14%

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon