Jaarverslag 2011

 
Print

> Uitvoering kwaliteitsbeleid

Doelstellingen en resultaten

Het leveren van kwalitatief hoogstaande diensten is de basis van onze dienstverlening. We leggen de lat steeds hoger en bewaken met verschillende processen de afgesproken kwaliteit.

Doelstellingen voor 2011 Behaalde resultaten
Vermindering van 3% storingen ondergrondse containers ten opzichte van 2010 Stijging van 6% ten opzicht van 2010, voornamelijk veroorzaakt door hoge leeftijd van systemen. Hier wordt een slag in gemaakt.
Een zo laag mogelijke CO2-productie per ton verwerkte afvalstoffen Kan nog niet in cijfers worden uitgedrukt. Het traject is in gang gezet; resultaten volgen in de komende jaren.
Een scheidingspercentage van grof huishoudelijk afval op de milieustraat realiseren van 74% in 2011 74,1% scheiding van grof huishoudelijk afval op de milieustraat.
Optimaliseren van kraanwagens: 1,5 % meer containers ledigen per uur Stijging van 7%

 

Beheer- en onderhoudsprogramma

Circulus houdt in de Apeldoornse wijk Zevenhuizen een proef die moet leiden tot een beheer- en onderhoudsprogramma voor ondergrondse containers dat in het gehele verzorgingsgebied ingevoerd kan worden. Hoofddoel is het reduceren van technische storingen, waarbij het serviceniveau voor de bewoners op een hoger peil komt en waarbij de onderhoudskosten beheersbaar zijn. Het jaar 2012 dient als overgangsjaar; de integrale implementatie van het programma moet medio 2012 vastgesteld worden.

ISO-certificering

Trots zijn we op het feit dat ook Berkel Milieu in 2011 het ISO 9001-certificaat behaald heeft. Daarnaast heeft ook Cibas (Centraal Informatiebeheer Afval Services) het ISO 9001-certificaat in handen gekregen. Cibas beheert data over containermanagement, diftar en het gebruik van grofvuilpassen. In 2012 krijgt Berkel Milieu een tussentijdse audit, voor Circulus volgt een hercertificering. Het certificaat staat niet alleen voor een transparante en kwalitatieve bedrijfsvoering, maar garandeert ook continue verbetering van het bedrijfssysteem. Het uiteindelijke doel is om de klanttevredenheid te verhogen. In de toekomst willen we één gezamenlijke integrale audit. In 2012 maken we voor beide bedrijven één kwaliteitshandboek.

Inkoopbeleid

Het door Circulus en Berkel Milieu in 2009 ontwikkelde duurzaam inkoopbeleid is in 2011 vastgesteld. We willen in lijn met het overheidsbeleid in 2015 voor 100 procent duurzaam inkopen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, vermindering van energieverbruik en gebruik van duurzame materialen staan daarin centraal. Europese aanbestedingen schrijven we zelf, waarna een juridische toetsing volgt. Het afgelopen jaar waren er verschillende succesvolle aanbestedingen, onder meer die van Circulus en Berkel Milieu samen met de gemeente Rheden. De inzameling van gft en restafval in Bronckhorst, Brummen en Doesburg, de inzameling van oud papier in Bronckhorst en Doesburg en de inzameling van glas in Zutphen, Lochem, Epe, Bronckhorst, Doesburg en Brummen is gegund.

Kennis delen

Om de communicatie met de opdrachtgevende gemeenten optimaal te houden, is goed en structureel overleg van groot belang. We voeren daarom maandelijks een beleidsoverleg en een afstemmingsoverleg over de operationele uitvoering. Medewerkers van Circulus en Berkel Milieu zoeken daarnaast frequent contact met branchegenoten en bezoeken bijeenkomsten en presentaties. Uiteindelijk draait het allemaal om kennis delen, zodat we met elkaar tot betere prestaties en inzichten komen.

Route-optimalisatie

Circulus en Berkel Milieu hebben in 2011 een route-optimalisatiepakket gekocht. Daarmee willen we een verdere kwaliteitsslag maken. De routekennis wordt met het nieuwe pakket gecentraliseerd. Daardoor zijn routes bij uitval of vakantie van een chauffeur makkelijker overdraagbaar op een ander. In 2012 willen we een keuze voor een boordcomputerleverancier met geavanceerde navigatie maken.

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon