Jaarverslag 2011

 
Print

> Professionele advisering

Beleidsontwikkeling

We ondersteunen gemeenten bij de beleidsvoorbereiding en -implementatie en voeren verder beleidsevaluaties uit. In 2011 hebben we plannen voorbereid en ontwikkeld voor het afvalbeheer van de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Deventer, Doesburg, Epe en Lochem met als doel het restafval te verminderen. Andere gemeenten ondersteunden we met kleinere wijzigingen. Om de kennis op het gebied van afvalbeheer continu te ontwikkelen en te verbeteren, laten we regelmatig onderzoek doen. Zo gaan we de inzamelmogelijkheden van drankpakken onderzoeken, starten we een verbeteronderzoek voor de inzameling van e-goed en onderzoeken we hoe we verspilling van voedsel kunnen reduceren. De resultaten zetten we desgevraagd om in adviezen aan onze gemeenten. We kijken daarbij naar de mogelijkheden en ambities van elke gemeente afzonderlijk.

Benchmark Afval

Circulus en Berkel Milieu deden in 2011 opnieuw mee aan de Gemeentelijke benchmark afvalscheiding van Agentschap.nl. Dertig afvalinzamelaars – zeventig gemeenten – werden daarin onderling vergeleken op de gebieden milieu, service en kosten. Grootste winst is het feit dat gemeenten inzicht krijgen in het nut van de Benchmark. Het maakt namelijk duidelijk hoe gemeenten presteren in vergelijking met andere gemeenten in dezelfde stedelijksheidsklasse.

Kwaliteit kunststof

Door de snelle ontwikkelingen in het gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingsmateriaal, heeft het zin de kwaliteit daarvan goed te monitoren. Om die reden gaan we in 2012 met Nedvang onderzoek doen naar de kwaliteit van het ingezamelde kunststof. Het onderzoek moet inzichtelijk maken of de diverse inzamel- en diftarsystemen direct verband houden met de kunststofkwaliteit en wat daarvan de gevolgen moeten zijn voor bijvoorbeeld de communicatie. 


Inzamelpunt voor kunststof in Doesburg. 
 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon