Jaarverslag 2011

 
Print

> Containermanagement

Ontwikkelingen Cibas

De dienst Cibas (Centraal Informatie Beheer Afval Services) zorgt voor een centraal beheer van alle data die vrijkomen bij de uitvoering van containermanagement, diftar en bij gebruik van grofvuilpassen . In 2011 heeft Cibas de kwaliteit van haar processen geborgd conform ISO 9001. De processen van Cibas zijn opgenomen in het managementsysteem. Eind 2011 zijn ze beoordeeld door de certificerende instelling DNV en ontving Cibas het zogenaamde Child certificate. In het eerste kwartaal van 2012 wordt het managementsysteem van Circulus en Berkel Milieu – en dus ook van Cibas – door middel van een tussentijdse controle geauditeerd. Cibas breidt haar werkzaamheden per 1 januari 2012 overigens ook aanzienlijk uit: zij neemt de dataverwerking van het diftarsysteem van Apeldoorn over van Rova.

'Pas toe of leg uit'-lijst

Voor de continuïteit en efficiëntie van containermanagement zijn we gebaat bij een leveranciersonafhankelijke uitvoering. Om die reden richtten we, onder de vlag van de NVRD en in samenwerking met een aantal andere overheidspartijen de Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen (Stosag) in 2010 op. Stosag liet een breed samengestelde werkgroep met specialisten, vier open standaarden ontwikkelen, waardoor de afhankelijkheid van leveranciers voor containermanagement sterk afneemt. In 2011 is de afvalstandaard Stosag op de landelijke 'pas toe of leg uit'-lijst gekomen. De keus voor open standaarden in de afvalbranche moet leiden tot de nodige voordelen voor burgers en bedrijven. Container- en pas management wordt niet alleen goedkoper maar ook makkelijker te beheren. Dit draagt bij aan de verdere professionalisering van zowel de bedrijfsvoering als de dienstverlening. 

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon