Jaarverslag 2011

 
Print

> Externe communicatie

Communicatieplan

Doelgerichte communicatie is onmisbaar voor het bereiken van een afvalvrije maatschappij. Circulus en Berkel Milieu zorgen ervoor dat informatie voor burgers toegankelijk en helder is. In samenwerking met communicatieadviseurs en beleidsadviseurs van de aangesloten gemeenten is 2011 gewerkt aan een communicatieplan voor alle gemeenten voor de komende vier jaren. Belangrijke onderdelen van het plan zijn de verdere ontwikkeling van digitale communicatiekanalen, de inzet van gedrukte media, educatie en participatie. Dit met het doel om burgers te helpen hun afval beter te scheiden, interactie en participatie te stimuleren, zowel bij volwassenen als kinderen en jongeren. Het communicatieplan wordt in 2012 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenten.

Optimalisatie website

Via al onze uitingen is de campagne Afvalvrij zichtbaar: op internet, bij de milieustraten, op de wagens, de afvalkalender en op de kunststofzakken. In de communicatie met burgers nemen met name de websites en de afvalkalender een centrale plaats in. Om de service richting inwoners te verbeteren hebben Circulus en Berkel Milieu hun websites in 2011 geoptimaliseerd en op elkaar afgestemd. De websites zijn overzichtelijker geworden en beschikken over een digitaal loket. Wanneer websitebezoekers meer over recycling of verwerking van een bepaalde afvalstroom willen weten, worden ze automatisch doorgestuurd naar www.afvalvrij.nl.

Afvalkalender

Circulus en Berkel Milieu verspreidden aan het eind van 2011 bijna 190.000 afvalkalenders in de regio. De kalenders voor de acht gemeenten hebben eenzelfde adresgebonden opzet: ieder huishouden krijgt een afvalkalender met daarop alleen de inzameldata die voor het eigen adres gelden. De afvalkalenders zijn bedrukt met bio-inkt op 100 procent gerecycled papier. Voor de verspreiding zorgen de sociaal werkvoorzieningsschappen en reïntegratiebedrijven Delta, Felua, Sallcon Werktalent en Wedeo in samenwerking met PostNL.

Herwinnen

Circulus en Berkel Milieu geven het relatietijdschrift Herwinnen uit. Daarmee houden wij viermaal per jaar de gemeenten op de hoogte van duurzaam afvalbeheer en onze activiteiten daarin. In 2012 willen we Herwinnen digitaliseren. Door middel van een enquête houden we voorafgaand een lezersonderzoek.

Regionale compostdag

Circulus en Berkel Milieu en de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen organiseerden ook in 2011 weer een regionale compostdag om inwoners te bedanken voor het scheiden van hun gft. Ruim 25.000 mensen bezochten één van de veertig locaties waar gratis gft-compost opgehaald kon worden. Ruim 100.000 zakken werden uitgedeeld. Tal van verenigingen, scholen, sociale werkvoorzieningen en reïntegratiebedrijven werkten mee aan de uitvoering van de dag. Natuur- en Milieu Educatie-Centra en kringloopbedrijven organiseerden aanvullende (educatieve) activiteiten.

Groen scheiden: daar krijg je wat voor terug. Gratis zakken uitgedeeld op onder meer de markt in Zutphen.

Educatie

Circulus, Berkel Milieu, vier Natuur- en Milieu Educatie-Centra (NME-Centra) en de overkoepelende vereniging van Gelderse NME-Centra zijn tevreden over de in 2009 in gang gezette samenwerking. Ze blijven gezamenlijk kennis ontwikkelen. Dat blijkt uit een in 2011 gehouden evaluatie. De partijen gaven wel aan dat er een efficiëntere structuur aangebracht moet worden in de samenwerking en dat er meer projectmatig gewerkt kan worden. In 2011 ondertekende Liemers Centrum voor Natuur- en Milieueducatie in Zevenaar als vijfde centrum de intentieovereenkomst. Daarnaast is het leerzame afvalkwartet online én op cd beschikbaar gekomen voor de aandeelhoudende gemeenten. De cd is bestemd voor scholen en andere educatieve instellingen.
 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon