Jaarverslag 2011

 
Print

> Visie Afval 2030

Tien kilo restafval 

Circulus en Berkel Milieu willen van afval geschiedenis maken. De strategie Afval 2030 moet leiden tot een forse reductie van het restafval: 10 kilo per inwoner, uiterlijk in 2030. De stip op de horizon is een afvalvrije maatschappij. Gedragsbeïnvloeding van burgers is daarbij onontbeerlijk. 

Grondstoffen

Grondstoffen worden schaarser. Dat besef is nu bij iedereen doorgedrongen. Prijzen van grondstoffen nemen toe en aan sommige ontstaat zelfs binnenkort een tekort. In 2011 nam het Europees Parlement daarom een grondstoffenstrategie aan, waarin recycling een belangrijke rol speelt. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, wordt waarde uit afval gehaald door het te recyclen en af te zetten als herwonnen grondstoffen. Grondstoffenbehoud is ook de ambitie van de regering. In 2011 is de zogenaamde afvalbrief verschenen waarin voor 2015 een doelstelling van 65 procent aan afvalscheiding uit huishoudens is neergelegd. Deze ambitie sluit naadloos aan op Afval 2030. In veel van onze gemeenten is de gescheiden inzameling al goed op weg om dat doel te halen. 

Maatwerk

Het afgelopen jaar zijn er grote advies- én denkstappen gemaakt op het gebied van optimale inzameling van deelstromen. Hoofdvraag was op welke manier we onze gemeenten het best kunnen bedienen om de huidige situatie om te vormen naar het gezamenlijke doel in 2030. In Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Bronckhorst zijn voorstellen en plannen ontwikkeld voor de reductie van restafval, behoud van grondstoffen en tegelijkertijd een vermindering van de kosten. In Apeldoorn, Brummen en Zutphen zijn ook initiatieven ontwikkeld. Maatwerk leveren staat voor ons altijd voorop. Mede op basis van onze adviezen hebben een aantal gemeenten hun afvalbeleid in 2011 herzien of zullen daartoe in 2012 besluiten. 

Bezoek Joop Atsma

Onze visie op de toekomst en wijze van werken trekt ook op landelijk niveau aandacht. Het bezoek van staatssecretaris Joop Atsma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Apeldoorn was daarvan het meest in het oog vallende voorbeeld. Atsma was vooral geïnteresseerd in onze aanpak die landelijk opvallend goede resultaten oplevert: gemiddeld bedroeg de daling van het restafval in de Circulus- en Berkel Milieu-gemeenten in de afgelopen tien jaar 24 procent. Dat is twee keer zoveel als in de rest van Nederland.

Staatssecretaris Joop Atsma op werkbezoek bij retourpunt De Mheen, Apeldoorn.

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon