Jaarverslag 2011

 
Print

> Sociaal rendement

Kansen voor iedereen

Circulus en Berkel Milieu hebben bij het verwezenlijken van hun doelstellingen altijd oog voor de menselijke kant ervan. Dat blijkt niet alleen uit de aandacht die we geven aan het personeelsbeleid. We creëren ook kansen voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent immers ook een bijdrage leveren aan de sociale structuur in de omgeving. Naast onze taken in het afvalbeheer, lenen ook de vele taken die we in de openbare ruimte uitvoeren zich uitstekend voor het realiseren van werkervaringsplaatsen. Ons doel is om mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt de vaardigheden bij te brengen die zij nodig hebben om naar regulier werk door te stromen en beter te slagen op de reguliere arbeidsmarkt.

Invulling personeelsbestand

Het was onze doelstelling om dit jaar 2 procent van het vaste personeelsbestand van onze bedrijven in te vullen met gehandicapte mensen. Die doelstelling is ruim gehaald. Daarnaast werden iIn totaal werden in 2011 bij Circulus en Berkel Milieu 128 fte’s bij Circulus en Berkel Milieu ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is gelukt door intensieve samenwerking en overleg met onze sociale partners zoals Delta in Zutphen, Sallcon in Deventer, Stilema in Vaassen, Felua in Apeldoorn en buurtbeheerbedrijf Cambio in Deventer. De samenwerking met deze bedrijven bestond vooral uit inzameling van kunststof, papier, glas en blik. We zorgen daarbij vaak voor het materieel en de chauffeurs, de sociale werkvoorzieningsbedrijven voor de beladers. Daarnaast werkt Circulus met Cambio en Berkel Milieu met Delta samen op het gebied van stadsreiniging.

Ambitie

Steeds meer gemeenten raken door politieke en economische ontwikkelingen geïnteresseerd in het werken met mensen die grote moeite hebben om een positie op de arbeidsmarkt te krijgen. Onze werkwijze kan bijdragen aan invulling van de Wet werken naar vermogen, een terugtredende overheid en bezuinigingen. Circulus en Berkel Milieu hebben daarom de ambitie om deze ‘best practices’ verder uit te breiden naar de gehele regio. De huidige 128 fte’s kunnen dan worden uitgebreid naar 500 fte’s. Wij zullen daarvoor met onze gemeenten in gesprek gaan. Daarnaast nemen we in het beleid van onze bedrijven ook doelstellingen op voor het aandeel van vrouwen, vijftigplussers en allochtonen.

Investeren in mensen

Het creëren van werkervaringsplaatsen helpt niet alleen mensen van de sociale werkvoorzieningsschappen op weg naar de arbeidsmarkt. De gemeenten besparen zowel op de (bijstands-)uitkeringen, als op de inhuur van personeel door gemeentelijke bedrijven. Afgezien van die besparing komt het werk de leefbaarheid in de gemeenten ten goede. De stad of het dorp wordent schoner, er is minder overlast en er zijn minder recidivisten indien zij door ons ingezet worden. De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is daarom een investering die echt rendeert. 

Circulus en Berkel Milieu willen de komende jaren de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sterk vergroten.

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon