Jaarverslag 2011

 
Print

> Resultaten afvalinzameling

Restafval

De hoeveelheid restafval en grof vuil daalde het afgelopen jaar verder naar 208 kilo per inwoner. Dat is een afname van bijna 1 procent. Tussen de gemeente met het minste en het meeste restafval zit een verschil van 90 kilo. Circulus en Berkel Milieu stellen zich tot doel om de hoeveelheid restafval in de regio te verminderen tot 150 kilo in 2015. De gemeenten met relatief veel restafval introduceren de komende tijd nieuw beleid dat gericht is op meer afvalscheiding en op minder restafval. We verwachten dat als gevolg daarvan het doel in 2015 wordt gerealiseerd.

Ontwikkeling hoeveelheid restafval. De gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner. De regionale doelstelling voor 2015 is 150 kilo per inwoner (). Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Restafval per gemeente. De gemiddelde hoeveelheid restafval en grof vuil per inwoner in 2011. De regionale doelstelling voor 2015 is 150 kilo per inwoner (). 

Samenstelling restafval

Jaarlijks laten wij onderzoeken wat de samenstelling van het restafval in de gemeenten is. Dat geeft aan hoeveel bruikbare reststromen er nog in het restafval zitten. Zouden deze materialen gescheiden zijn aangeleverd, dan zouden ze hergebruikt zijn, in plaats van zoals nu verbrand. In 2011 was 97 procent van het restafval in principe nog herbruikbaar, als het gescheiden zou zijn aangeleverd.

 Samenstelling restafval. De gemiddelde samenstelling van het restafval in herbruikbare materialen en een onbruikbaar deel. In 2011 was slechts 13 procent van het restafval echt onbruikbaar. 

Samenstelling restafval per gemeente. De gemiddelde samenstelling van het restafval in de acht gemeenten van Circulus en Berkel Milieu. 

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon