Jaarverslag 2011

 
Print

> Resultaten afvalinzameling

Hoeveelheden afval 

In 2011 kwam in het verzorgingsgebied van Circulus en Berkel Milieu ruim 213 kton aan restafval en gescheiden reststromen vrij. Per inwoner was dat 486 kilo, een toename van 1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral het groente-, fruit- en tuinafval (gft) nam toe. Tussen gemeenten zijn er grote verschillen. Het aanbod van afval loopt uiteen van 400 naar 600 kilo per inwoner. Ook de samenstelling verschilt. De grootste verschillen worden veroorzaakt door stedelijkheidsgraad en type afvalstoffenheffing.

Afvalaanbod regiogemiddelde. Totale hoeveelheid afval die een inwoner van de acht gemeenten gemiddeld jaarlijks aanbiedt. Klik op de afbeelding voor een vergroting.


Afval aanbod per gemeente. Totale hoeveelheid afval in 2011 per inwoner verdeeld in drie hoofdstromen. 

Toename afvalscheiding

Het afval uit huishoudens in de regio bestaat steeds minder uit restafval en steeds meer uit gescheiden aangeleverde stromen die worden hergebruikt. Ook in 2011 is het scheidingspercentage toegenomen met 1 procentpunt tot 57 procent. De landelijke doelstelling voor gemeenten ligt op 65 procent afvalscheiding in 2015. In een aantal gemeenten treedt de komende tijd nieuw beleid in werking, waardoor bijvoorbeeld diftar wordt ingevoerd. Hierdoor zal de scheiding van afval in die gemeenten aanzienlijk toenemen.

Ontwikkeling scheidingspercentage. Het deel van het afval dat gescheiden is aangeleverd. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding. 

Afvalscheiding per gemeente. Het scheidingspercentage van gemeenten in 2011 afgezet tegen de landelijke doelstelling voor 2015. 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon