Jaarverslag 2011

 
Print

> Resultaten afvalinzameling

Gescheiden afvalstromen

 In 2011 zijn meer herbruikbare afvalstromen aangeleverd. Met 278 kilo per inwoner namen de gescheiden aangeleverde stromen toe met 2,5 procent. We haalden vooral meer groente-, fruit- en tuinafval (gft) en kunststof verpakkingsmateriaal op. De afvalstromen die naar afvalbrengpunten werden gebracht, lieten in 2011 een bescheiden toename van 1 procent zien: 59 kilo per inwoner.

Groente-, fruit- en tuinafval

Ontwikkeling aanbod groente-, fruit- en tuinafval (gft). Het ingezamelde gft per inwoner kent over de jaren heen een wisselend verloop dat zich deels laat verklaren uit het aanbod van tuinafval dat beïnvloed wordt door het weer. Daarnaast heeft de invoering van een nultarief op gft bij diftar-gemeente Apeldoorn een behoorlijk positief effect op het aanbod. Klik op de afbeelding voor een vergroting.


Gft per gemeente.  Het gft dat in 2011 door inwoners werd aangeboden (lichtgroen), verschilt sterk per gemeente. Vooral stedelijke gebieden bieden minder tuinafval aan. Of er meer gft gescheiden ingezameld kan worden, is vooral afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit (donkergroen). 

Papier en karton

Ontwikkeling aanbod papier en karton. Het aangeboden oud papier en karton fluctueert sterk over de jaren heen. Een bepalende factor is onder andere de conjunctuur. In economisch mindere tijden neemt het verbruik van papier sterk af. Ook ander afvalbeleid – de invoering van bijvoorbeeld diftar of extra inzamelvoorzieningen – verhoogt het aanbod. 

Papier en karton per gemeente. Het oud papier en karton varieert in 2011 per gemeente(lichtgroen). Het laagste niveau lag op 61 kilo, het hoogste op 80 kilo per inwoner. Of er meer oud papier en karton gescheiden ingezameld kan worden, is vooral afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit (donkergroen).
 

Verpakkingsglas

Ontwikkeling aanbod verpakkingsglas. Het aangeboden verpakkingsglas laat aanvankelijk een toename zien en lijkt zich de afgelopen jaren te stabiliseren. Glas is een verpakkingsmateriaal dat zeer geschikt is voor een aantal producten. Hierdoor zijn de verschillen tussen de jaren minder groot. Glas is na papier het materiaal dat het langst gescheiden wordt ingezameld. 

Verpakkingsglas per gemeente. Het aanbod aan verpakkingsglas in 2011 verschilt per gemeente van 22 kilo tot 27 kilo per inwoner (lichtgroen). Of er meer glas gescheiden ingezameld kan worden, is vooral afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit (donkergroen).  

Overige gescheiden afvalstromen

Ontwikkeling overige gescheiden afvalstromen. De totale hoeveelheid gescheiden aangeboden overige materialen is in de loop van de jaren gestaag toegenomen. Het zijn overwegend de stromen die worden gebracht naar milieustraten: drankpakken, wit- en bruingoed en kunststof. De stijgende lijn kan verklaard worden uit een toename van voorzieningen voor de gescheiden inzameling, intensievere communicatie en daarop aanvullend beleid. 

Overige gescheiden afvalstromen per gemeente. Het totaal aan overige materialen dat door inwoners in 2011 werd aangeboden verschilt sterk per gemeente. De verschillen worden deels verklaard uit het gemak waarmee bij een gemeente van een voorziening gebruik kan worden gemaakt, de tarifering voor brengstromen bij een gemeente en ook of materialen ergens anders dan bij de gemeente worden aangeboden. 

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon