Jaarverslag 2011

 
Print

> Resultaten afvalinzameling

Afval en klimaat

Met het gescheiden houden van afvalstromen herwinnen we niet alleen meer grondstoffen, we leveren ook een bijdrage aan het terugdringen van CO2. Het recyclen van glas verbruikt bijvoorbeeld veel minder energie dan de productie ervan uit nieuwe grondstoffen. Datzelfde geldt bij papier en kunststoffen. Het gft wordt voor een deel vergist. Dat levert groen gas op dat in de plaats van fossiele brandstoffen wordt gebruikt.

Ontwikkeling vermeden emissies. Doordat papier, glas, textiel, kunststof verpakkingen en gft de afgelopen jaren meer gerecycled in plaats van verbrand worden, is daardoor de uitstoot van broeikasgassen met 60 procent verminderd. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Vermeden emissies in 2011. De emissies die in 2011 zijn voorkomen doordat vijf afvalstromen gescheiden werden ingezameld en gerecycled in plaats van verbrand met het restafval.


 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon