Jaarverslag 2011

 
Print

> Projecten

Milieudrukvermindering

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Agentschap NL startten Circulus en Berkel Milieu in 2010 pilots om de milieudruk op grof huishoudelijk afval en op voedselverspilling met 20 procent in 2015 te verlagen. De pilots werden in 2011 afgerond.

Circulus- en Berkel Milieu-directeur Henk Knip overhandigt de onderzoeksrapportages aan directeur-generaal milieubeheer Bernard ter Haar, 1 juni 2011.

Grof huishoudelijk afval

Uit het ketenproject grof huishoudelijk afval (GHA) blijkt dat de restfractie GHA voor een belangrijk deel geschikt kan worden gemaakt voor hergebruik. Door ontmanteling van meubels en matrassen én nasorteren van de overige restfractie GHA is 93 procent geschikt te maken voor hergebruik. Na het afronden van de pilot is ook in 2011 nagedacht over de mogelijkheden van GHA. Drie belangrijke componenten zijn:
1. Nascheiden grof vuil. We zijn hierover in gesprek met afvalwerkers.
2. Matrassen. We gaan op zoek naar marktpartijen die hiermee aan de slag willen.
3. Leer. MVO Nederland wil met het project ‘leren van leer’ gaan nadenken over duurzaamheid. Het zou een oplossing kunnen zijn voor onze ervaring met het pilotproject. De afzet van tweedehands leer biedt nog onvoldoende mogelijkheden op de markt.

Voedselverspilling

In samenwerking met Wageningen Universiteit richten Circulus en Berkel Milieu zich op het verminderen van de milieudruk door de aanpak van voedselverspilling. Het is een preventieproject dat zich richt op kennis, houding en gedrag van de consument: herwaardering van voedsel zal leiden tot het minder weggooien van voedsel is het uitgangspunt. Uit onderzoek blijkt dat iedere persoon in de regio gemiddeld 43 kilo per jaar aan vermijdbaar voedsel weggooit. Omgerekend in geld is dat per huishouden jaarlijks 300 euro. Daarbij moeten ook nog eens de afvalverwerkingskosten van totaal 2 miljoen euro opgeteld worden.

Om voedselverspilling in de regio te reduceren, organiseren Circulus en Berkel Milieu in 2012 een ‘Food Battle’: daarbij binden inwoners binnen een bepaalde gemeente de strijd aan tegen voedselverspilling. Dat gebeurt in de vorm van een actie in samenwerking met een supermarkt die bereid is om structurele maatregelen in de winkel door te voeren. In de Food Battle zullen social media een belangrijke rol spelen. Voor het social mediaplan ontvingen we een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Nieuwe projecten

In 2011 zijn een aantal nieuwe projecten ontwikkeld. Zo zal in een Zutphense wijk een proef gehouden worden met het huis-aan-huis inzamelen van drankpakken en kunststoffen. De sortering vindt plaats bij Delta. Het restafval moet daarbij weggebracht worden (gespiegeld inzamelen). In Deventer willen we tegelijkertijd drankpakken, kunststof én blik inzamelen. Een ander project dat op stapel staat, is een proef waarbij we tuinafval en gft van elkaar willen scheiden met het doel om een zuiverdere biomassastroom te krijgen. Vanaf 2012 willen we ons verder gaan richten op textiel.
 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon