Jaarverslag 2011

 
Print

> Op weg naar 2030

Reductie restafval 

De afgelopen tien jaar is het restafval en grof vuil in de regio al met 25 procent gedaald. Voor een verdere vermindering denken we intensief na over heel andere concepten dan tot nu toe. Als aanvulling op de noodzakelijke bronscheiding denken we daarbij aan nabijscheiding. Dat is nodig om ons tussendoel – 150 kilo restafval per inwoner in 2015 – te halen. Alternatieve inzamelmethodieken krijgen uiteraard ook aandacht. We zullen het zogenaamde gespiegeld inzamelen – waarbij de burger zijn resterende restafval naar een verzamellocatie brengt – in 2012 testen. Op dit moment zit het gemiddelde van Circulus en Berkel Milieu nog net boven de 200 kilo. Per 2013 voeren de gemeenten Bronckhorst en Lochem echter gedifferentieerde tarieven (diftar) in. De gemeente Deventer neemt hierover een besluit in het voorjaar van 2012. Met deze systeemwijzigingen zetten zij een grote stap naar verdere vermindering van het restafval. Ook in de gemeenten Epe en Doesburg wijzigt de situatie. Epe beslist in 2012 over driewekelijkse inzameling. In Doesburg verdwijnt de duobak, en krijgen inwoners een aparte groene en grijze container. Daarnaast krijgen de Doesburgers op vrijwillige basis de beschikking over een container voor kunststof verpakkingen.

Reststromen 

Berkel Milieu en Circulus vermarkten de verschillende afvalstromen. Door bundeling van de diverse stromen van individuele gemeenten ontstaat er schaalvoordeel. Een logische stap richting ons doel in 2030 is een minimumstandaard voor restafval: sorteren. Door met het ingezamelde restafval eerst naar een sorteerinstallatie te gaan, halen we veel meer grondstoffen uit het afval. Dat wat overblijft, gaat daarna alsnog naar de verbrandingsinstallatie.

Kunststof 

De gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsmaterialen is in 2007 als proef begonnen bij een aantal gemeenten in de regio. Inmiddels is het overal ingevoerd en een succes. Bijna 10 kilo per inwoner wordt inmiddels uit het restafval gehouden. Toch blijft kunststofinzameling een belangrijk thema, ook afgelopen jaar. Uit een aantal proeven bleek dat inzameling met een kunststofcontainer aan huis een enorm positief effect heeft op de respons. Over de kwaliteitsverschillen van het ingezamelde kunststof is echter nog onvoldoende bekend. In 2012 zullen we dat nader onderzoeken. 

Groei van de hoeveelheid ingezameld kunststof. Uitgedrukt in kilo's per inwoner uit de gemeenten van Berkel Milieu en Circulus. Klik met de muis op de illustratie voor een vergroting.
 

E-goed 

Voor de monitoring van en de communicatie over de inzameling van e-goed (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) ontvingen we in 2011 ruim 300.000 euro aan subsidie van Wecycle. In 2012 gaan we in samenwerking met de kringloopwinkels en de Natuur- en Milieu Educatie Centra structureel aandacht vragen voor het beter scheiden en inleveren van e-goed. Dit doen we onder andere met de ontwikkeling en uitvoering van een e-goedcampagne en e-goedinleverdagen. 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon