Jaarverslag 2011

 
Print

> Milieustraten

Scheidingspercentage

Het gescheiden houden van afvalstromen op de milieustraten is essentieel voor het hergebruik van materialen. Op de milieustraten is in 2011 al een percentage gerealiseerd van 74 procent scheiding. In 2012 hebben we als doel dat het scheidingspercentage 75 procent zou moeten zijn. Overzichtelijkheid op de milieustraten draagt bij aan betere afvalscheiding. Bij de doorontwikkeling van de huidige locaties en de ontwikkeling van nieuwe locaties houden we daar dan ook rekening mee.

Inspecties

Ook in 2011 kregen al onze milieustraten bezoek van de milieu-inspectie. Zwaartepunt lag op LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)-meldingen. Volgens de inspecteurs rapporteren we uitstekend. Op een paar zeer kleine opmerkingen na is alles in orde bevonden. Ook bezochten provinciale handhavers de milieustraten. Op enkele verbeterpunten na was de beoordeling goed. De betreffende punten konden direct worden aangepakt.

Regionaal brengpunt 

In Zutphen is grond gekocht op de Revelhorst om een zo duurzaam mogelijke regionale milieustraat voor inwoners van de gemeenten Brummen, Bronckhorst, Lochem en Zutphen te realiseren. Daarmee zetten we een grote stap naar de verdere integratie van een brengvoorziening voor een combinatie van kringloopgoederen, betaalde stromen en gratis stromen. Door de bezoekers eerst langs de kringloop te leiden n en daarna de mogelijkheid te bieden gratis en te betalen afvalstromen in te leveren, worden meer producten hergebruikt en meer materialen gescheiden. Het kantoor en de wagenparkstalling van Berkel Milieu – nu nog gevestigd aan de Loohorst – verhuizen mee naar de nieuwe locatie. Het oude brengpunt op industrieterrein De Mars in Zutphen wordt opgeheven. De nieuwe voorziening nemen we naar verwachting eind 2013 in gebruik.  

Milieustraat Aantal bezoekers               Hoeveelheid geaccepteerd ongescheiden afval (in tonnen)
Zutphen, De Mars 18.164 4.352
Deventer, Westfalenstraat         69.821 8.685
Apeldoorn, Aruba 98.823 7.710
Epe, Vaassen 36.923 3.381
Lochem, Armhoede 1.883 502

Westfalenstraat

Op de locatie Westfalenstraat in Deventer is tot nog toe geen mogelijkheid om afvalstromen gratis in te nemen. Het plan is om de locatie uit te breiden. Op de vernieuwde locatie worden ook kringloopwinkel Het Goed en diverse activiteiten van Cambio ondergebracht. Na positieve besluitvorming door de gemeente medio 2012 zullen de procedures voor uitbreiding worden gestart. Zolang de uitbreiding nog niet is gerealiseerd, zal een tijdelijke locatie elders in de stad worden ingericht.

Milieustraat Lochem

De huidige milieustraat op Armhoede blijft vooralsnog open. We maken gebruik van het terrein totdat eigenaar Attero de voormalige stortplaats aan de provincie overdraagt. De gemeente Lochem hecht aan een milieustraat binnen Lochem zelf. In de kern van de gemeente wordt een nieuwe gemeentewerf gezocht. Ook Berkel Milieu zal zich hierbij aansluiten met een nieuwe milieustraat. De milieustraat op De Mars - en in de toekomst de Revelhorst - in Zutphen blijft de centrale locatie voor alle Berkel Milieu-gemeenten.

Burgerparticipatie

Een goede samenwerking tussen inwoners van de Zupthense wijk Berkelpark, de gemeente Zutphen, Woonbedrijf Ieder1 en Berkel Milieu leverde in 2011 een kleurrijk afvalbrengpunt met ondergrondse containers op. In de buurt met veel hoogbouw, 42 nationaliteiten en een verloop onder huurders van 25 procent, was zwerfafval al jaren een probleem. De samenwerking leidde tot maatwerk: in plaats van gescheiden inzameling met de zwarte kratjes, zakken voor kunststof en bovengrondse papiercontainers, heeft de buurt in oktober een eigen afvalbrengpunt gekregen waar de bewoners direct hun afval kunnen scheiden. Bijzonder aan het project was de bewonersparticipatie. In de voorlichting over de nieuwe ondergrondse containers namen de bewoners bijvoorbeeld het initiatief. De bewonerscommissie bepaalde tevens het gebruik van kleuren, symbolen en fotomateriaal op de containers mee.

Overlaadstation Apeldoorn 

In 2011 is het overlaadstation in Apeldoorn vernieuwd. Het restafval uit Apeldoorn, Epe en Deventer wordt er via kranen overgeladen op de trein naar de verwerkingsinstallatie van Attero in Wijster. De twee kranen zijn vervangen, de kraanbaan is weer bruikbaar gemaakt, de deuren zijn vernieuwd, de elektra vervangen en het station is opnieuw in de verf gezet. Daarnaast is de aansturing vernieuwd en wordt het energieverbruik verder teruggedrongen. 

De verbouwing van het overlaadstation in Apeldoorn was een grondige renovatie van zowel gebouw als installaties.

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon