Jaarverslag 2011

 
Print

> Communicatie

De campagne Afvalvrij heeft als doel een gedragsverandering bij de inwoners te bereiken om afval te voorkomen en beter te scheiden. Om het gedrag van burgers te richten op bewust omgaan met afval, hebben we op verzoek van onze gemeenten in 2011 een communicatieplan 2012-2016 geschreven.

De tijd is rijp om Afvalvrij te laden met handelingsinformatie: wat verwachten we nu precies van inwoners? Daarnaast gaan we de komende jaren meer doen met digitale ondersteuning en krijgen de begrippen participatie en interactie verder inhoud.

Trendboxmeting 

In 2011 is door onderzoeksbureau Trendbox een meting gericht op de campagne uitgevoerd. Afvalvrij blijkt bij 20 procent van de burgers bekend te zijn, een cijfer dat gelijk is aan het jaar ervoor. We denken de bekendheid te kunnen vergroten door nieuwe media in te zetten en ons te richten op participatie en educatie. Opvallend is dat de deelnamebereidheid iets terugloopt: van ruim 80 procent in 2009 naar 74 procent nu. Verklaringen daarvoor zijn dat de campagne tot nog toe vooral was gericht op bewustwording en merkbekendheid en daardoor een zeker abstractieniveau kende. De onzekere economische situatie die is ontstaan creëert bovendien enige onzekerheid in de samenleving. Gezien de uitkomsten menen we er goed aan te doen het accent in de campagne van ‘eenrichtingscorporate boodschap’ te verleggen naar ‘tweerichtingsverkeer en meer concrete acties’.

Afvalvrij Award 

In 2011 hebben Circulus en Berkel Milieu samen met de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Lochem en Zutphen de Afvalvrij Award in het leven geroepen. Met de Afvalvrij Award bieden de bedrijven een platform aan organisaties die zich inzetten om afval te voorkomen en afval beter te scheiden. In 2011 deden in totaal 29 organisaties mee; in zes gemeenten werd de Afvalvrij Award uitgereikt. De Award trok veel positieve aandacht in de media en via social media. Daarnaast hebben ruim elfduizend inwoners de website bezocht om te stemmen voor de publieksprijs.

De actie heeft bijgedragen aan bewustwording en gedragsverandering om afval te voorkomen en beter te scheiden. Op basis van de ervaringen in 2011 verbeteren we de Afvalvrij Award 2012. Zo mogen inwoners en commerciële bedrijven in 2012 meedoen en verleggen we het perspectief van ‘laat zien hoe je afval voorkomt of afval scheidt’ naar ‘hoe afvalvrij ben jij?’

Maar liefst 11.000 mensen hebben hun stem uitgebracht op de inzendingen van de Afvalvrij Award 2012. Van Klaveren ccc uit Deventer won met 6.049 stemmen.

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon