Jaarverslag 2011

 

> De cijfers

438.742 inwoners als klant
205 medewerkers in
vaste dienst
97 voertuigen voor inzameling en reiniging

> De resultaten

128 fte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
24 procent minder restafval in tien jaar
60 procent minder broeikasgassen door afvalscheiding

 > Voorwoord

2011 was voor ons een goed jaar. Terwijl Nederland opnieuw te maken kreeg met een recessie, is het ons toch gelukt de tarieven te verlagen. Het afgelopen jaar zijn opnieuw stappen gezet op weg naar een afvalvrije samenleving.

Henk Knip, directeur

Lees verder >>

Verslaggevingselementen volgens GRI
Lees verder >>

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon